مدارس علميه استان يزد
تاریخ: 7:24 :: 2018/07/12

ليست واحـدهاي آموزشي تابعه مديريت حوزه علميه استان يزد (كد استان يزد ۰۳۵۳)

شهرستان مدرسه كد آموزشي تلفن تلفن آدرس كد پستي
یزد امام خمینی (ره) ۴۶۴ ۳۶۲۶۳۸۵۷ ۳۶۲۷۰۲۰۰ یزد ، خیابان امام خمینی (ره) ، انتهای کوچه مشروطه ۸۹۱۹۹۳۸۹۳۵
یزد خان ۴۷۲ ۳۶۲۲۲۷۳۴ ۳۶۲۶۰۵۹۵ یزد ، خیابان قیام ، بازار پنجه علی ۸۹۱۳۶۶۳۸۶۵
یزد شفیعیه ۸۵۷ ۳۶۲۲۳۴۱۱ یزد ، خیابان قیام ، میدان خان ۸۹۱۳۶۵۵۶۶۹
یزد مصلی ۴۶۷ ۳۶۲۶۴۰۶۴ یزد ، خیابان قیام ، جنب مسجد مصلی ۸۹۱۳۶۸۳۶۸۴
یزد سفیران هدایت ۲۹۲ ۳۶۲۷۲۲۴۶ ۳۶۲۷۲۲۴۷ یزد ، خیابان قیام ، کوچه مسجد ملااسماعیل ۸۹۱۳۶۳۴۳۶۳
ابرکوه ولی عصر (عج) ۵۰۹ ۳۲۸۲۲۵۸۹ ۳۲۸۲۸۵۱۳ ابرکوه ، خیابان شهید بهشتی ، کوچه شهید عبدالعظیم کارگر ۸۹۳۱۹۶۹۱۵۱
اردکان امام صادق (ع) ۵۰۸ ۳۲۲۲۲۴۵۵ ۳۲۲۳۱۹۷۶ اردکان ، بلوار آیت الله امام خامنه ای ۸۹۵۱۶۶۶۶۵۳
بافق امام صادق (ع) ۶۸۲ ۳۲۴۲۰۷۸۷ ۳۲۴۳۰۷۷۰ بافق ، خیابان وحشی بافقی ، کوچه ریگ امام رضا (ع) ۸۹۷۱۹۱۶۵۱۱
بهاباد حضرت مهدی (عج) ۹۳۱ ۳۲۴۷۱۱۲۳ ۳۲۴۷۱۱۲۴ بهاباد ، خیابان امام خمینی (ره) ، خیابان امام مهدی (عج) ، روبروی مسجد الزهرا (س) ۸۹۷۶۱۱۶۶۱۴
تفت جعفریه ۲۳۶ ۳۲۶۲۲۸۰۱ تفت ، انتهای خیابان ۲۲ بهمن ، جنب سازمان آب روستایی ۸۹۹۱۷۳۲۳۱۴
مهریز امام صادق (ع) ۷۱۵ ۳۲۵۴۸۲۵۰ ۳۲۵۴۸۰۸۰ مهریز ، میرک آباد ، جنب حسینیه بزرگ ، مؤسسه خیریه ۸۹۸۱۱۵۵۶۳۷
میبد حجت بن الحسن(عج) ۶۵۹ ۳۲۳۲۲۹۲۲ ۳۲۳۲۷۷۰۰ میبد ، خیابان امام ، روبروی پارک فلسطین ۸۹۶۱۹۱۳۳۵۷

مديريت حوزه علميه استان يزد: يزد ، خیابان قیام ، بازار خان ، مدرسه علمیه عبدالرحیم خان.

تلفن تماس: ۳۶۲۲۲۸۸۸-۰۳۵۳

كد پستي: ۸۹۱۹۹۳۸۸۶۶